Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Cánh Tạng (Ban QLĐTXDTL 1)
Mã dự án7627829
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1
Địa điểm thực hiệnHòa Bình
Quyết định phê duyệt1456/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 26/04/2018
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng mức đầu tư 1950000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước Cánh Tạng (Ban QLĐTXDTL 1) 01/2019 0 0 {0} 21/02/2019
Hồ chứa nước Cánh Tạng (Ban QLĐTXDTL 1) 02/2019 7640 0 {0} 21/02/2019
Hồ chứa nước Cánh Tạng (Ban QLĐTXDTL 1) 03/2019 3488 9683 {0} 20/03/2019
Hồ chứa nước Cánh Tạng (Ban QLĐTXDTL 1) 04/2019 1667 0 {0} 19/04/2019
Hồ chứa nước Cánh Tạng (Ban QLĐTXDTL 1) 05/2019 496 0 {0} 20/05/2019
Tổng số:   13291 9683