Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn)
Mã dự án7627833
Đơn vị báo cáoUBND huyện Mai Sơn
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt4426
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 02/2020 0 0 02/02/2020
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 03/2020 2964 2964 01/04/2020
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 04/2020 821 821 14/04/2020
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) 05/2020 13498 13498 06/05/2020
Tổng số:   17283 17283