Thông tin dự án

Tên dự ánSửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải)
Mã dự án7642166
Đơn vị báo cáoCông ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải
Địa điểm thực hiệnHải Dương
Quyết định phê duyệt4293
Ngày phê duyệt 25/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng vốn đầu tư 420000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải) 01/2019 0 0
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải) 02/2019 3233 10225
Tổng số:   3233 10225