Thông tin dự án

Tên dự ánSửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà
Mã dự án7624754
Đơn vị báo cáoCông ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà
Địa điểm thực hiệnNam Định
Quyết định phê duyệt2997/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 13/07/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng vốn đầu tư 230000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 01/2018 66 0
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 02/2018 59 0
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 03/2018 112 0
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 04/2018 65 18177
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 05/2018 68 0
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 06/2018 6429 34
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 07/2018 10085 184
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 08/2018 134 9051
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 09/2018 108 14071
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 10/2018 536 9586
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà 11/2018 8493 6581
Tổng số:   26155 57684