Thông tin dự án

Tên dự ánCông trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)
Mã dự án7642415
Đơn vị báo cáoBan QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt1998/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 23/05/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 650000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 01/2019 0 0 14/02/2019
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 02/2019 0 0 26/02/2019
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 03/2019 4780 5780 25/03/2019
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 04/2019 0 0 23/04/2019
Tổng số:   4780 5780