Thông tin dự án

Tên dự ánCông trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)
Mã dự án7642415
Đơn vị báo cáoBan QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt1998/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 23/05/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 650000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 01/2019 0 0
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 02/2019 0 0
Tổng số:   0 0