Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham
Mã dự án7445533
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt3040/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 18/07/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 500000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 01/2018 0 0 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 02/2018 0 0 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 03/2018 2000 0 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 04/2018 1600 169 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 05/2018 17400 109 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 06/2018 31 0 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 07/2018 350 13011 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 08/2018 3433 44600
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 09/2018 10000 160 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham 10/2018 22000 55035 {0}
Tổng số:   56814 113084