Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham
Mã dự án7445533
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt3040/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 18/07/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 500000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện