Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6)
Mã dự án7100942
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 2002000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 01/2018 0 0 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) 02/2018 0 0 {0}
Tổng số:   0 0