Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 )
Mã dự án7623613
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4435/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 1484000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) 01/2019 0 0 17/03/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) 02/2019 0 0 17/03/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) 03/2019 17100 2393 21/03/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) 04/2019 17000 42284 15/05/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) 05/2019 15100 5816 28/05/2019
Tổng số:   49200 50493