Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo)
Mã dự án7265809
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
Quyết định phê duyệt3902
Ngày phê duyệt 29/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) 01/2019 0 0 07/03/2019
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) 02/2019 0 0 07/03/2019
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) 03/2019 0 0 22/03/2019
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) 04/2019 0 0 22/04/2019
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) 05/2019 0 0 23/05/2019
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) 06/2019 0 0 20/06/2019
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) 07/2019 0 0 26/07/2019
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) 08/2019 2800 2800 15/08/2019
Tổng số:   2800 2800