Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo)
Mã dự án7265809
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
Quyết định phê duyệt3902
Ngày phê duyệt 29/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện