Thông tin dự án

Tên dự ánCụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước
Mã dự án7634044
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
Địa điểm thực hiệnBình Phước
Quyết định phê duyệt4427/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 440000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện