Thông tin dự án

Tên dự ánCụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước
Mã dự án7634044
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
Địa điểm thực hiệnBình Phước
Quyết định phê duyệt4427/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 440000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 01/2018 0 0
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 02/2018 0 0
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 03/2018 0 574
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 04/2018 0 0
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 05/2018 0 3972
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 06/2018 1500 772 {0}
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 07/2018 2400 1300
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 08/2018 1500 1200
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước 09/2018 30000 29600
Tổng số:   35400 37418