Thông tin dự án

Tên dự ánKênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm)
Mã dự án7001999
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnVĩnh Long
Quyết định phê duyệt2906
Ngày phê duyệt 04/07/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm) 01/2019 0 0 05/03/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm) 02/2019 0 0 05/03/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm) 03/2019 0 0 21/03/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm) 04/2019 0 0 17/04/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm) 05/2019 0 0 07/05/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm) 06/2019 0 0 11/06/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm) 07/2019 245 245 18/07/2019
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm) 08/2019 0 0 14/08/2019
Tổng số:   245 245