Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau
Mã dự án7643016
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 500000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 01/2020 4100 5784 {0} 02/03/2020
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 02/2020 6900 0 {0} 02/03/2020
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 03/2020 12300 0 {0} 16/03/2020
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 04/2020 9895 6007 {0} 28/04/2020
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 05/2020 12526 1738 {0} 25/05/2020
Tổng số:   45721 13529