Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau
Mã dự án7643016
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 500000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 01/2019 0 0 {0} 11/03/2019
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 02/2019 0 0 {0} 18/03/2019
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 03/2019 400 0 {0} 18/03/2019
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 04/2019 11000 11122 {0} 02/05/2019
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 05/2019 9957 0 {0} 20/05/2019
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 06/2019 17261 66034 {0} 04/07/2019
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 07/2019 4083 4566 {0} 17/07/2019
Tổng số:   42701 81722