Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau
Mã dự án7643016
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 500000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 01/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 02/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 03/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 04/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 05/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 06/2018 0 7473 {0}
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 07/2018 0 0 {0}
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 08/2018 0 0 {0}
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 09/2018 0 0 {0}
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 10/2018 0 14095 {0}
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau 11/2018 0 0 {0}
Tổng số:   0 21568