Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
Mã dự án7642449
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt4361/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 200000 triệu đồng






Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 01/2019 0 0 18/02/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 02/2019 0 4660 01/04/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 03/2019 0 0 01/04/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 04/2019 0 3214 02/05/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 05/2019 8008 6406 22/05/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 06/2019 0 0 18/06/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 07/2019 0 1112 22/07/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 08/2019 2400 8008 26/08/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 09/2019 13000 2800 23/09/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 10/2019 16092 6300 21/10/2019
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 11/2019 12000 10200 20/11/2019
Tổng số:   51500 42700