Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
Mã dự án7642449
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt4361/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 200000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 01/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 02/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 03/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 04/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 05/2018 0 0
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 06/2018 0 2980
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 07/2018 0 1378
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 08/2018 0 1083
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 09/2018 0 48812
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 10/2018 0 0
Tổng số:   0 54253