Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
Mã dự án7642449
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt4361/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 200000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 01/2020 4500 0 01/06/2020
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 02/2020 3600 174 22/06/2020
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 03/2020 4500 0 01/06/2020
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 04/2020 3500 1500 22/06/2020
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 05/2020 4200 1500 22/06/2020
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 06/2020 12500 10900 14/07/2020
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 07/2020 0 6093 27/07/2020
Tổng số:   32800 20167