Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
Mã dự án7642449
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt4361/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 200000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 01/2019 0 0
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 02/2019 0 4660
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 03/2019 0 0
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre 04/2019 0 2326
Tổng số:   0 6986