Thông tin dự án

Tên dự ánTrạm Kiếm ngư Phú Quốc
Mã dự án7593688
Đơn vị báo cáoCục Kiểm ngư
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt4464/QĐ-BNN-TCTS
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng vốn đầu tư 184889 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 01/2018 0 0
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 02/2018 0 0
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 03/2018 0 0
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 04/2018 0 0
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 05/2018 0 0
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 06/2018 594 594
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 07/2018 0 0
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 08/2018 0 0
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 09/2018 28991 28991
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 10/2018 0 0
Tổng số:   29585 29585