Thông tin dự án

Tên dự ánTrạm Kiếm ngư Phú Quốc
Mã dự án7593688
Đơn vị báo cáoCục Kiểm ngư
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt4464/QĐ-BNN-TCTS
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng mức đầu tư 184889 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện