Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017
Mã dự án7672181
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên
Địa điểm thực hiệnHưng Yên
Quyết định phê duyệt4482/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 31/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng vốn đầu tư 10000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện