Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu Dâu Tằm tơ
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt523
Ngày phê duyệt 22/02/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2020
Tổng vốn đầu tư 28375 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 01/2018 0 0
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 02/2018 0 0
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 03/2018 170 0
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 04/2018 0 0
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 05/2018 485 0
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 06/2018 9889 2472
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 07/2018 0 0
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 08/2018 661 2402
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 09/2018 0 119
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu 10/2018 0 3326
Tổng số:   11205 8319