Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLDA NNPTNT tỉnh Tiền Giang)
Mã dự án7631135
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt4360/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLDA NNPTNT tỉnh Tiền Giang) 01/2019 0 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLDA NNPTNT tỉnh Tiền Giang) 02/2019 0 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLDA NNPTNT tỉnh Tiền Giang) 03/2019 0 0
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLDA NNPTNT tỉnh Tiền Giang) 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0