Thông tin dự án

Tên dự ánCống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu)
Mã dự án7631134
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnBạc Liêu
Quyết định phê duyệt4370
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu) 01/2019 0 0 05/03/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu) 02/2019 0 0 05/03/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu) 03/2019 0 0 21/03/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu) 04/2019 702 702 07/05/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu) 05/2019 0 0 07/05/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu) 06/2019 0 0 11/06/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu) 07/2019 0 0 18/07/2019
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLDA NNPTNT Bạc Liêu) 08/2019 0 0 14/08/2019
Tổng số:   702 702