Thông tin dự án

Tên dự ánLồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoViện Môi trường Nông nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4243/QĐ-BNN-KHCN
Ngày phê duyệt 19/10/2018
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2020
Tổng mức đầu tư 76108 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện