Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước)
Mã dự án7006341
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
Địa điểm thực hiệnBình Phước
Quyết định phê duyệt4401/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 06/10/2003
Giai đoạn thực hiện 2003 - 2011
Tổng vốn đầu tư 615000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện