Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước)
Mã dự án7006341
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Phước
Địa điểm thực hiệnBình Phước
Quyết định phê duyệt4401/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 06/10/2003
Giai đoạn thực hiện 2003 - 2011
Tổng vốn đầu tư 615000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 01/2018 0 0
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 02/2018 0 0
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 03/2018 0 0
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 04/2018 0 0
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 05/2018 0 1245 {0}
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 06/2018 1500 900
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 07/2018 1500 700
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 08/2018 2500 2100
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) 09/2018 4000 4000
Tổng số:   9500 8945