Thông tin dự án

Tên dự ánHồ Đạ Lây
Mã dự án7074567
Đơn vị báo cáoTrung tâm QLĐT và khai thác Thuỷ lợi Lâm Đồng
Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
Quyết định phê duyệt5214
Ngày phê duyệt 13/12/2016
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2017
Tổng mức đầu tư 247459 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Đạ Lây 03/2020 0 7347 20/03/2020
Hồ Đạ Lây 05/2020 0 2756 05/05/2020
Tổng số:   0 10103