Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch năm  

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 419/BNN-KH ngày 17/1/2018 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 20182018
Kế hoạch từ nguồn địa phương và các nguồn khác của Bộ NNPTNT (sự nghiệp, nguồn ODA hành chính sự nghiệp)2018
Văn bản số 122/BNN-KH ngày 8/1/2018 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP năm 20182018
Văn bản số 3701/BNN-KH ngày 17/05/2018 thông báo danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sang năm 20182018