Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch năm  

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 595/BNN-KH ngày 28/01/2019 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 20192019
Kế hoạch từ nguồn địa phương và các nguồn khác của Bộ NNPTNT (sự nghiệp, nguồn ODA hành chính sự nghiệp)2019
Văn bản số 1007/BNN-KH ngày 19/2/2019 về việc điều hòa nội bộ kế hoạch vốn năm 2019 dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO22019
Văn bản số 2097/BNN-KH ngày 26/3/2019 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 sang năm 20192019
Văn bản số 1100/BNN-KH ngày 20/2/2019 về việc thu hồi vốn ứng trước kế hoạch2019
Văn bản số 2792/BNN-KH ngày 23/4/2019 về điều chuyển nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 các chương trình, dự án ODA (lần 2)2019
Văn bản số 3847/BNN-KH ngày 3/6/2019 về chi tiết các chương trình, dự án ODA kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2018 đến ngày 31/12/20192019