Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch năm  

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014, từ năm 2013 trở về trước xem tại trang Web Vụ Kế hoạch

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 419/BNN-KH ngày 17/1/2018 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 20182018
Kế hoạch vốn của các địa phương2018
Văn bản số 122/BNN-KH ngày 8/1/2018 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP năm 20182018