Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
Mã dự án7042312
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt4218/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 19/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2021
Tổng vốn đầu tư 3073852 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 01/2019 25000 0
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 02/2019 57000 0
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 03/2019 88000 26258
Tổng số:   170000 26258