Thông tin dự án
 • Tên dự ánHTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
  Mã dự án7042312
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 550; Ngày phê duyệt 24/02/2020
  Giai đoạn thực hiện 2010 - 2021
  Tổng mức đầu tư 3073852 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 01/2022 0 0 21/02/2022
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 02/2022 0 0 21/02/2022
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 03/2022 0 0 22/04/2022
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 04/2022 12205 12205 02/06/2022
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) 05/2022 6570 6570 02/06/2022
Tổng số:   18775 18775