Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
  Mã dự án7061273
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 440/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 26/02/2010
  Giai đoạn thực hiện 2010 - 2021
  Tổng mức đầu tư 2481925 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 01/2022 2000 0 30/03/2022
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 02/2022 3000 0 30/03/2022
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 03/2022 14200 6000 30/03/2022
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 04/2022 15000 9800 05/05/2022
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 05/2022 31200 14100 27/05/2022
Tổng số:   65400 29900