Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống tiêu úng Đông Sơn
  Mã dự án7074592
  Đơn vị báo cáoBan QLDA cải thiện môi trường đô thị miền Trung - TDA Thanh Hoá
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 396; Ngày phê duyệt 11/02/2010
  Giai đoạn thực hiện 2009 - 2013
  Tổng mức đầu tư 733686 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện