Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng trung tâm khảo kiểm nghiểm và kiểm định giống vật nuôi
  Mã dự án7070374
  Đơn vị báo cáoCục Chăn nuôi
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 887; Ngày phê duyệt 02/04/2007
  Giai đoạn thực hiện 2007 - 2011
  Tổng mức đầu tư 12224 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện