Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng trung tâm khảo kiểm nghiểm và kiểm định giống vật nuôi
Mã dự án7070374
Đơn vị báo cáoCục Chăn nuôi
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt887
Ngày phê duyệt 02/04/2007
Giai đoạn thực hiện 2007 - 2011
Tổng mức đầu tư 12224 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện