Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Phước Hòa (Ban PPMU Long An)
  Mã dự án7016652
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Long An
  Địa điểm thực hiệnLong An
  Quyết định phê duyệt 3671/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 12/09/2017
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2018
  Tổng mức đầu tư 1772000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Long An) 01/2020 0 0 06/02/2020
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Long An) 02/2020 0 0 06/02/2020
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Long An) 03/2020 0 188555 09/03/2020
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Long An) 04/2020 0 0 08/04/2020
Tổng số:   0 188555