Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo mở rộng Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
Mã dự án7183150
Đơn vị báo cáoViện Thổ nhưỡng Nông hoá
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt5442/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 25/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng vốn đầu tư 49000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện