Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)
Mã dự án7238612
Đơn vị báo cáoBan QLDA Thủy sản Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt2559
Ngày phê duyệt 30/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2018
Tổng vốn đầu tư 112188 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện