Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.6 quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (CPO)
  Mã dự án7179043
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB6 (CPO Thủy lợi)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1214/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 24/05/2012
  Giai đoạn thực hiện 2011 - 2016
  Tổng mức đầu tư 307078 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện