Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.6 quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (CPO)
Mã dự án7179043
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB6 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1214/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 24/05/2012
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2016
Tổng mức đầu tư 307078 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện