Thông tin dự án
 • Tên dự ánHTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh)
  Mã dự án7126351
  Đơn vị báo cáoBan QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 4136/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 11/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2011 - 2018
  Tổng mức đầu tư 4336000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh) 01/2020 0 0 10/02/2020
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh) 02/2020 0 0 10/02/2020
Tổng số:   0 0