Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp
Mã dự án7140978
Đơn vị báo cáoViện Môi trường Nông nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4730
Ngày phê duyệt 30/10/2014
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng mức đầu tư 48633 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp 01/2019 0 0 18/03/2019
Đầu tư xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp 02/2019 796 0 19/03/2019
Đầu tư xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp 03/2019 940 0 19/03/2019
Đầu tư xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp 04/2019 91 0 19/04/2019
Đầu tư xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp 05/2019 0 0 21/05/2019
Tổng số:   1827 0