Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên
Mã dự án7135880
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT An Giang
Địa điểm thực hiệnAn Giang
Quyết định phê duyệt4463
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 100852 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 01/2019 0 0 27/02/2019
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 02/2019 0 0 27/02/2019
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 03/2019 0 0 22/03/2019
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 04/2019 2627 1389 19/06/2019
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 05/2019 0 0 17/06/2019
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 06/2019 5925 3583 04/07/2019
Tổng số:   8552 4972