Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên
  Mã dự án7135880
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT An Giang
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 4463; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 100852 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện