Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên
Mã dự án7135880
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT An Giang
Địa điểm thực hiệnAn Giang
Quyết định phê duyệt4463
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 100852 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 01/2019 0 0
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 02/2019 0 0
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên 03/2019 0 0
Tổng số:   0 0