Thông tin dự án
 • Tên dự ánCơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển Quảng Ninh
  Mã dự án7190808
  Đơn vị báo cáoBan quản lý các dự án công trình NN và PTNT Quảng Ninh
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 4460/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 65905 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện