Thông tin dự án

Tên dự ánCơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển Quảng Ninh
Mã dự án7190808
Đơn vị báo cáoBan quản lý các dự án công trình NN và PTNT Quảng Ninh
Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
Quyết định phê duyệt4460/QĐ-BNN-TCTS
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 65905 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện