Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II)
Mã dự án7605163
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt4461
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2019
Tổng vốn đầu tư 95166 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện