Thông tin dự án

Tên dự ánSCNC hồ chứa nước Xạ Hương
Mã dự án7117163
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
Quyết định phê duyệtSố 5138/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 11/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2019
Tổng mức đầu tư 496 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 01/2019 0 0 22/03/2019
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 02/2019 0 0 22/03/2019
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 03/2019 0 0 22/03/2019
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 04/2019 0 0 23/04/2019
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 05/2019 0 0 23/05/2019
SCNC hồ chứa nước Xạ Hương 06/2019 0 0 20/06/2019
Tổng số:   0 0