Thông tin dự án
 • Tên dự ánSCNC hồ chứa nước Xạ Hương
  Mã dự án7117163
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
  Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
  Quyết định phê duyệt Số 5138/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 11/12/2017
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2019
  Tổng mức đầu tư 78000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện