Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai đoạn 2011-2015
Mã dự án7302557
Đơn vị báo cáoViện sinh thái rừng và môi trường
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3307
Ngày phê duyệt 12/08/2016
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng mức đầu tư 12092 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai đoạn 2011-2015 03/2019 5 0 22/04/2019
Phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai đoạn 2011-2015 04/2019 80 0 22/04/2019
Tổng số:   85 0