Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai đoạn 2011-2015
Mã dự án7302557
Đơn vị báo cáoViện sinh thái rừng và môi trường
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3307
Ngày phê duyệt 12/08/2016
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2020
Tổng vốn đầu tư 12092 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện