Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường
Mã dự án7285925
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
Quyết định phê duyệt302/QĐ-BQLDA
Ngày phê duyệt 04/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 67586 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 01/2019 0 0
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 02/2019 400 400
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 03/2019 0 0
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 04/2019 0 0
Tổng số:   400 400