Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường
Mã dự án7285925
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
Quyết định phê duyệt302/QĐ-BQLDA
Ngày phê duyệt 04/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 67586 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 01/2019 0 0 15/02/2019
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 02/2019 400 400 20/02/2019
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 03/2019 0 0 20/03/2019
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 04/2019 0 0 18/04/2019
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 05/2019 0 0 20/05/2019
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 06/2019 0 0 20/06/2019
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 07/2019 0 0 19/07/2019
Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường 08/2019 2800 2800 06/08/2019
Tổng số:   3200 3200