Thông tin dự án
 • Tên dự ánHạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình
  Mã dự án7291395
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 4427; Ngày phê duyệt 30/10/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 80775 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 01/2020 0 0 10/02/2020
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 02/2020 0 0 10/02/2020
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 03/2020 0 0 13/03/2020
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 04/2020 0 0 17/04/2020
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 05/2020 2300 2100 11/06/2020
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 07/2020 0 0 01/07/2020
Tổng số:   2300 2100