Thông tin dự án

Tên dự ánHạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình
Mã dự án7291395
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
Địa điểm thực hiệnNinh Bình
Quyết định phê duyệt4427
Ngày phê duyệt 30/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 80775 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 01/2019 0 0 19/03/2019
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 02/2019 0 0 19/03/2019
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 03/2019 0 0 {0} 19/03/2019
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 04/2019 0 0 02/05/2019
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 05/2019 1900 329 14/06/2019
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 06/2019 2050 2040 26/06/2019
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 07/2019 0 0 24/07/2019
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 08/2019 0 0 24/08/2019
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình 09/2019 3136 3136 30/09/2019
Tổng số:   7086 5505