Thông tin dự án

Tên dự ánHạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn
Mã dự án7293394
Đơn vị báo cáoBan quản lý các dự án công trình NN và PTNT Quảng Ninh
Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
Quyết định phê duyệt3461
Ngày phê duyệt 06/08/2014
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng mức đầu tư 115706 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện