Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang
Mã dự án7299849
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng
Địa điểm thực hiệnĐà Nẵng
Quyết định phê duyệt4457
Ngày phê duyệt 28/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng mức đầu tư 185887 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 01/2019 0 0 19/06/2019
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 02/2019 0 0 19/06/2019
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 03/2019 0 0 19/06/2019
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 04/2019 0 0 19/06/2019
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 05/2019 0 0 19/06/2019
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 06/2019 0 3783 30/09/2019
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 07/2019 0 0 02/08/2019
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 08/2019 0 0 28/08/2019
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang 09/2019 0 0 10/09/2019
Tổng số:   0 3783