Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang
Mã dự án7299849
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng
Địa điểm thực hiệnĐà Nẵng
Quyết định phê duyệt4457
Ngày phê duyệt 28/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng mức đầu tư 185887 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện