Thông tin dự án
 • Tên dự ánCải tạo, xây dựng đường giao thông VQG Cát Tiên
  Mã dự án7300772
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cát Tiên
  Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
  Quyết định phê duyệt 2532; Ngày phê duyệt 29/10/2013
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2017
  Tổng mức đầu tư 63737 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện