Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO)
Mã dự án7301076
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB5 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4445/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 30/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng vốn đầu tư 3270355 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 01/2019 0 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 02/2019 0 0
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 03/2019 1211 1211
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) 04/2019 0 0
Tổng số:   1211 1211