Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW)
Mã dự án7300242
Đơn vị báo cáoBan QLDA CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - Ban TW
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2881
Ngày phê duyệt 13/11/2012
Giai đoạn thực hiện 2011 - 2017
Tổng mức đầu tư 2458610 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW) 01/2019 0 0 26/08/2019
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW) 02/2019 0 0 26/08/2019
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW) 03/2019 0 0 26/08/2019
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW) 04/2019 0 0 26/08/2019
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW) 05/2019 0 0 26/08/2019
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW) 06/2019 0 0 26/08/2019
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW) 07/2019 0 0 26/08/2019
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW) 08/2019 578 441 26/08/2019
Tổng số:   578 441