Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW)
  Mã dự án7300242
  Đơn vị báo cáoBan QLDA CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - Ban TW
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2881; Ngày phê duyệt 13/11/2012
  Giai đoạn thực hiện 2011 - 2017
  Tổng mức đầu tư 2458610 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện