Thông tin dự án

Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO)
Mã dự án7334334
Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt1929/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 14/08/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 4834282 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 01/2019 1100 0 18/03/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 02/2019 1100 0 18/03/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 03/2019 2657 4774 22/04/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 04/2019 1200 0 22/04/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 05/2019 1500 0 23/05/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) 06/2019 1500 4248 27/06/2019
Tổng số:   9057 9022