Thông tin dự án

Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)
Mã dự án7320360
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
Địa điểm thực hiệnNghệ An
Quyết định phê duyệt1929/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 14/08/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 4548557 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 01/2019 0 0 27/05/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 02/2019 0 0 27/05/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 03/2019 19365 19365 19/06/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 04/2019 0 0 19/06/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 05/2019 13641 13641 19/06/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 06/2019 193433 193433 18/07/2019
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 07/2019 20565 20565 18/07/2019
Tổng số:   247004 247004