Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)
  Mã dự án7320360
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 1929/QĐ-BNN-TCTL ; Ngày phê duyệt 14/08/2012
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
  Tổng mức đầu tư 4548557 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện