Thông tin dự án
 • Tên dự ánMở rộng hệ thống nuôi giữ và nhân giống thủy cầm
  Mã dự án7358683
  Đơn vị báo cáoTrung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2329; Ngày phê duyệt 13/06/2016
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
  Tổng mức đầu tư 45051 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện