Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi
Mã dự án7067082
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt3096
Ngày phê duyệt 30/10/2009
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng vốn đầu tư 130753 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện