Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi
Mã dự án7067082
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt822
Ngày phê duyệt 08/03/2018
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng mức đầu tư 130753 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 01/2019 0 0 {0} 01/04/2019
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 02/2019 0 0 {0} 01/04/2019
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 03/2019 500 0 {0} 01/04/2019
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 04/2019 3100 0 {0} 23/04/2019
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 05/2019 2900 2460 21/05/2019
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 06/2019 500 0 {0} 20/06/2019
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 07/2019 1000 404 18/07/2019
Tổng số:   8000 2864