Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi
Mã dự án7067082
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau
Địa điểm thực hiệnCà Mau
Quyết định phê duyệt822
Ngày phê duyệt 08/03/2019
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng vốn đầu tư 130753 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 01/2019 0 0 {0}
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 02/2019 0 0 {0}
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 03/2019 500 0 {0}
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi 04/2019 3100 0 {0}
Tổng số:   3600 0