Thông tin dự án

Tên dự ánCảng cá Gành Hào
Mã dự án7345574
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu
Địa điểm thực hiệnBạc Liêu
Quyết định phê duyệt4458
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng vốn đầu tư 180275 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện