Thông tin dự án

Tên dự ánCảng cá Gành Hào
Mã dự án7345574
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu
Địa điểm thực hiệnBạc Liêu
Quyết định phê duyệt4458
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng mức đầu tư 180275 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cảng cá Gành Hào 01/2019 0 0 19/02/2019
Cảng cá Gành Hào 02/2019 0 0 19/02/2019
Cảng cá Gành Hào 03/2019 2894 2894 22/03/2019
Cảng cá Gành Hào 04/2019 126 126 16/04/2019
Cảng cá Gành Hào 05/2019 0 0 21/05/2019
Cảng cá Gành Hào 06/2019 0 0 24/06/2019
Cảng cá Gành Hào 07/2019 0 0 25/07/2019
Cảng cá Gành Hào 08/2019 0 0 13/08/2019
Tổng số:   3020 3020