Thông tin dự án
 • Tên dự ánCảng cá Gành Hào
  Mã dự án7345574
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu
  Địa điểm thực hiệnBạc Liêu
  Quyết định phê duyệt 4458; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
  Tổng mức đầu tư 180275 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện