Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề
Mã dự án7213794
Đơn vị báo cáoBan QLDA các công trình ngành NN tỉnh Sóc Trăng
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệt4355
Ngày phê duyệt 27/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
Tổng vốn đầu tư 174000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện